Lalalalalalal allalala lalalal alalala lalala lalala lalalal alalla lalal allalaa allala alalal ala

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.


JAG HETER YARA OCH JAG GILLAR APOR OCH MAJONÄS, HEHEHEHEHEHEHEHEHHEHEHEHEHEHEHEHEHEH

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiskacentrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiskacentrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiskacentrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiskacentrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.

Stockholm är Sveriges huvudstad[4] och största tätort samt landets kulturellamedialaekonomiska och politiskacentrum. Stockholm utgör ävenNordens befolkningsmässigt största tätortStockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare[5], tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner[2]och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm.[5] Stockholm är residensstadStockholms län och stiftsstadStockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.[6]

Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Uppland ochSödermanland var strategisk både ur försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats. Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad. Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad[7] befästes genom 1634 års regeringsform, då kungahusregeringriksdag och centralförvaltning samlades till staden.

I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 var Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.Välkommen till min nya blogg!